top of page

Onderzoek
methodes

Onze rechercheurs voeren verschillende onderzoeken uit.

Op deze pagina treft u een greep uit de diverse onderzoekmethodes welke wij hanteren.

-       Digitaal onderzoek

 

Hier kan bijvoorbeeld de digitale werkomgeving van een persoon worden onderzocht wanneer deze verdacht wordt van bijvoorbeeld het opslaan van geheime documentatie of ongeoorloofd privé gebruik van de computer. Ook doen wij digitaal onderzoek naar personen en online archieven.

-       Onderzoek werkomgeving

 

Fysiek onderzoek van de werkomgeving wanneer een vermoeden bestaat dat een werknemer onrechtmatig goederen of documenten in zijn of haar bezit heeft. Denk bij dit onderzoek aan het onderzoeken van bureau, telefoon, computer en eventueel dienstvoertuig. 

-      Dossieronderzoek

 

Hierbij zal gezocht worden naar informatie over betrokkenen in dossiers, rapportages,logboeken, dagboeken etc. Alle vastleggingen van het gedrag ( in de breedtste zin ) van betrokkenen. 

-      Observatie

 

Twee vormen van observatie kunnen worden onderscheiden:

Dynamische observatie: Het fysiek volgen ( schaduwen ) van een persoon of een voertuig. Deze vorm van observatie kan plaatsvinden op de openbare weg of in openbaar toegankelijke ruimtes. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van foto- of videocamera’s alsmede GPS tracker.

Statische observatie: Het observeren van een persoon of een voertuig door middel van een (al dan niet verborgen) camera op een vaste locatie, bijvoorbeeld op de werkplek van een persoon. Ook kan onder bepaalde voorwaarden een camera worden geplaatst in een ruimte waar regelmatig bedrijfsmiddelen worden ontvreemd.

-       (Confronterend ) Interview met betrokkenen

 

Het doel van een (confronterend ) interview is altijd waarheidsvinding. Hierbij is er gelegenheid tot hoor en wederhoor. 

Voorzien in uw behoefte om de waarheid te achterhalen

Het Recherchebureau van Leiden en omgeving

bottom of page